Meester Schelle van Leo XIII school

File0002.jpg

Wie kent nog Meester Schelle van de Leo XIII school in Tilburg. De lagere school in de Leo XIII straat.

Ik heb het over de periode van ca.1953 tot 1957

Meester Schelle was leraar van klas 2 (?) en ik herinner mij dat hij de orde in de klas wel wist te handhaven. Bekend was hij als de meester die met een biljartkeu in het leslokaal rond liep. Zag hij dat je niet oplette dan wist hij je snel tot de orde te roepen door met de biljartkeu flink op je lestafel te slaan. 

Nee, je hoefde niet bang te zijn, dat hij je zelf raakte. Hij wist wat hij deed en het lukte hem aardig om zo de orde te handhaven en de meesten van zijn leerlingen respecteerden hem.

Maar Meester Schelle was niet meer van de jongsten en ik maakte dan ook mee, dat we afscheid van hem moesten nemen. Als blijk van waardering werd toen door de schoolleiding besloten om de leerlingen een toneelstuk te laten opvoeren. Bijgaand een paar foto's, die ik Nee, de figuranten ken ik niet meer bij naam, maar misschien herkennen de lezers van dit artikel zichzelf en willen ze dit melden.

Media