Privacybeleid Stadsmuseum Tilburg 

Het Geheugen van Tilburg is een project van Stadsmuseum Tilburg, een onderdeel van de Stichting Mommerskwartier.   
In het kort komt de Privacy Aanpak binnen Stichting Mommerskwartier neer op de drie V’s, te weten: Vertrouwen, Veiligheid en Verantwoording. Kort gezegd: ‘Je kunt ons Vertrouwen met je persoonsgegevens, wij borgen de Veiligheid van je gegevens en wij zorgen ervoor dat je op elk gewenst moment over je gegevens kunt beschikken (Verantwoording)’.   

Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee je gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken. 

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Stadsmuseum Tilburg. Je dient je ervan bewust te zijn dat Stadsmuseum Tilburg niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid te accepteren. 

Stadsmuseum Tilburg respecteert de privacy van alle gebruikers van haar sites en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

VERTROUWEN – Gebruik van verzamelde gegevens  

Gebruik van onze diensten 

Wanneer je je aanmeldt als schrijver op www.geheugenvantilburg.nl om verhalen te plaatsen, vragen we je om naam en emailadres te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om jouw verhalen aan jou als persoon te koppelenAls lezers een reactie aan je willen sturen, kan dat via een contactformulier. Niemand krijgt jouw mailadres te zien. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Stadsmuseum Tilburg of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. 

Communicatie 

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Stadsmuseum Tilburg of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. 

Cookies 

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website, kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Stadsmuseum Tilburg, of die van een derde partij. Wij kunnen deze informatie gebruiken om bij te houden hoe je de website gebruikt en om rapporten over de website-activiteit op te stellen. 

Doeleinden 

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen. 

Derden 

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. 

Veranderingen 

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 

Keuzes voor persoonsgegevens 

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dit moment (april 2019) aan ons is verstrekt. 

Aanpassen/uitschrijven communicatie 

Als je je gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt je contact met ons op nemen via info@stadsmuseumtilburg.nl. 

 

VEILIGHEID – Beveiliging van je gegevens 

 

Wij hebben passende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen en om misbruik van je gegevens te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 

Als Stadsmuseum Tilburg erkennen we onze verantwoordelijkheid om verkregen persoonsgegevens adequaat te beveiligen. Om de persoonsgegevens te beveiligen gebruiken we SSL (Secure Socket Layer). SSL is een algemeen geaccepteerde techniek die toegepast wordt op internet voor de beveiliging van verbindingen.  

De persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. 

 

VERANTWOORDING  - Recht van Betrokkenen 

Cookies uitzetten 

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser (zie BIJLAGE A: toelichting Cookiebeleid). 

 
Verwerking gegevens 

We verzamelen op enkele webpagina’s naam en/of e-mailadres van onze websitebezoekers. Deze worden opgeslagen in een database. We zullen persoonsgegevens niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij dat verplicht is. 

Mailings Stadsmuseum Tilburg  

Stadsmuseum Tilburg kan mailings met nieuws versturen. We voegen alleen na expliciete toestemming je e-mailadres toe aan de lijst van abonnees. Iedere mailing bevat een link om je af te melden. We verstrekken het bestand van de abonnees van mailings niet aan derden. 

Rechten betrokkenen 

Je hebt de mogelijkheid om je persoonsgegevens in te zien en (bij eventuele onjuistheden of onvolledigheden) deze te (laten) corrigeren. Tevens kun je je beroepen op je recht op vergetelheid en kun je (indien gewenst) je persoonsgegevens verwijderen. Je kunt dit doen door contact op te nemen met info@stadsmuseumtilburg.nl. 

Vragen en feedback 

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen: 

Stadsmuseum Tilburg   
info@stadsmuseumtilburg.nl  

of met Douwe Cnossen, FG (functionaris gegevensbescherming) van Stichting Mommerskwartier via douwe.cnossen@mommerskwartier.nl of 06-14943341 

 

Bijlage A 

Cookiebeleid 

Stadsmuseum Tilburg  maakt gebruik van cookies 

​Stadsmuseum Tilburg  (onderdeel van Stichting Mommerskwartier) maakt op hun websites gebruik van cookies. Ook via functionaliteiten van derde partijen die op de website beschikbaar zijn worden soms cookies gebruikt. In het onderstaande document informeert Stadsmuseum Tilburg  je over het gebruik van cookies op​ hun websites. 

Wat is een cookie? 

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden. 

Waarom gebruiken wij cookies? 

Technische of functionele cookies 

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat je gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo worden er bijvoorbeeld cookies gebruikt om lettertypes goed te renderen, om je gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat je de website kunt bekijken of om de tekst op de website voor te lezen wanneer je blind of slechtziend bent.  

 

Google Analytics 

Wij gebruiken cookies van Google Analytics om inzicht te krijgen in de manier waarop websitebezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Het is Google niet toegestaan om de verkregen gegevens te delen of te gebruiken voor andere Google diensten en wij laten IP-adressen anonimiseren. 

 

Overige cookies 

Naast de hierboven genoemde technische, functionele en analytische cookies, kunnen wij cookies gebruiken om: 

  • onze website te evalueren en te verbeteren; 
  • inzicht te krijgen in het gebruik van onze website; 
  • het mogelijk te maken webpagina’s te delen via sociale netwerken, zoals Facebook en Twitter. 

 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 12 april 2019