Relikwieën in Heikese kerk

  • Datering van het voorwerp: 1883 en 1886

Relikwieën van de H. Damianus en de H. Laurentius in Tilburg

Het hoogaltaar dat nu in de Heikese kerk staat, werd in 1821 door pastoor Duchamps van de St. Jacobskerk te Antwerpen gekocht voor 500 gulden. Dit altaar is in 1699-1700 vervaardigd door de Vlaamse beeldhouwer Willem Kerricx. Het was oorspronkelijk afkomstig uit de verdwenen Sint Walburgis- of Burchtkerk, eveneens in Antwerpen. Nadat het in 1823 in Tilburg aankwam, duurde het nog tot 1828 voordat het door de Bossche steenhouwer P. Neefs zou worden opgesteld. In de vroege 19e eeuw zijn er nog vele veranderingen aan het altaar aangebracht. De meest opvallende vernieuwing was de toevoeging van de twee poortjes aan weerskanten van het altaar, vermoedelijk vervaardigd door Jean A. Oor uit Roermond.

Op de poortjes staan reliekschrijnen; ze dragen links het beeld van St. Petrus en rechts St. Paulus, beide uit 1840. De schrijnen bevatten relieken van de H. Damianus (links) en de H. Laurentius (rechts) en ze zijn respectievelijk in 1883 en 1886 gemaakt door de Antwerpenaar Lambertus van Rijswijck.

De aanwezigheid van de Damianusrelieken heeft te maken met de vestiging van de trappisten op de Koningshoeven in 1881. Pastoor Van der Lee van het Heike kreeg toen door bemiddeling van de uit Frankrijk gevluchte trappisten als dank deze relieken uit Rome.

Tilburg Wiki: