Kerststal Heikese kerk

  • Datering van het voorwerp: 191 en nu

In de Tilburgsche Courant van maandag 9 december 1901 stond het volgende bericht:

Expositie Kerststal.
Wanneer men op een avondwandeling bij het heerlijke winterweer de Noordstraat passeert en zijn blik richt naar het magazijn van de Beeldhouwer en Polychromeur de Heer P. van Tielraden-Booms, staat men onwillekeurig stil en bewondert. Het grote magazijn anders ruim gevuld met religieuze en andere beelden, is thans door het vernuft van een kunstenaar herschapen in een schone Kerststal, die de bewondering trekt, zowel van bezoeker als voorbijganger. Wat hier dadelijk bij de eerste aanblik een gunstige indruk maakt en waardoor deze stal van Bethlehem zich over 't geheel bijzonder onderscheidt van andere, dat is de volmaakte proportie; het ensemble maakt een machtige en verheven indruk, de groepering is keurig en smaakvol. De hoofdfiguren Jezus, Maria en Joseph, zijn evenals de andere zeer artistiek; de schone groepering dezer figuren wordt verhoogd door een zevental engelen die in aanbidding rondom het Goddelijk Kind, dat door een schitterenden stralenkrans is omgeven, op zilveren wolken zweven, voorstellende de zeven koren der Engelen. De stal groot ongeveer 6 meter met zijn vervallen en afgebrokkelde muren, waar op de achtergrond het panorama van Bethlehem in hout reliëf zeer kunstig is aangebracht, geeft een vergezicht op Betlehem's velden, gebouwen en mensengroepen, vlak daarboven schittert de geheimzinnige ster; op de voorgrond liggen in aanbidding en verwondering de herders met hun schapen, de drie Koningen met hun bedienden, de kameeldrijver met zijn kameel (ruim 1.60 m.) vooral deze laatste figuur trekt zeer de aandacht omdat men deze zeer zeker nooit in zulke afmeting heeft gezien. Vermelden wij nog dat reeds de 2e dag van de expositie een zelfde collectie figuren werd besteld, wel een bewijs dat het geheel een kijkje overwaard is.

Tot zover het krantenbericht.
- De zaak van H.P.L. van Tielraden was gevestigd, Noordstraat 103. Van 1895 tot 1898 vervaardigde hij heiligenbeelden en een altaar in de Heikese kerk
- Als je nu de oude stijlvolle kerststal in de Heikese kerk bezoekt dan is het verleidelijk om te veronderstellen dat de hier beschreven kerststal nu, na meer dan honderd jaar, nog in de Heikese kerk te bewonderen is!
- afb. 1. Kerststal van 't Heike in 1990. (RAT-044366)

Tilburg Wiki:

Media