Herbruik van de Kerstboom

  • Datering van het voorwerp: 1909

De Tilburgsche Courant van donderdag 8 juli 1909:

Wie van ons heeft niet als kind met bewonderende blikken opgezien naar de kerstboom, wanneer die met talrijke lichtjes stond te prijken, versierd met allerlei snuisterijen en behangen met de geschenken, die liefhebbende ouders of vrienden ons hadden toegedacht? Wie heeft niet meegezongen de talrijke fraaie kerstliederen en dan 's nachts gedroomd van al het goede en het mooie, dat ons weer was geschonken? Met weemoedige blikken zien wij dan de volgende dag de geplunderde boom en een pijnlijke indruk maakte het, wanner wij enkele dagen later de dienstbode de boom, die zo'n diepe indruk op ons maakte, zagen stukhakken, om hem te verbranden. Dat laatste is zeker niet nodig en van zo'n gebruikte kerstboom kan men nog heel wat plezier hebben. Nadat hij van al zijn fraais is ontdaan, bergt men de boom op zolder of in de kelder tot het voorjaar op. Haalt men hem dan voor de dag, dan zullen de naalden geel geworden zijn, doch die kan men er gemakkelijk afschudden, zodat de naakte boom overblijft. Tegen het einde van april laat men een hoekje van de tuin goed omspitten en bemesten en onder de takken zaait men Oost-Indische kers (Tropaeolum május), de geel bloeiende Tropaeolum peregrínum, welriekende Láthyrus (Láthyrus odorátus), of ook wel de mooi bontbladige Japanse Hop (Húmulus Japonicus fol. var.). Bij het opkomen zal men wellicht enkele jonge plantjes aan de takken van de bom moeten vastbinden, doch eenmaal aan het doorgroeien, zullen deze klimplanten er zich van zelf aan vasthechten, zij zullen de takken en twijgen omwinden en midden in de zomer zal als het ware nieuw leven aan de dorre kerstboom gegeven zijn, de bloemenslingers zullen van de takken afhangen en de kinderen zullen opnieuw met bewondering naar de kerstboom opzien en hem wellicht nog mooier vinden dan tijdens het kerstfeest. Zo kan een kerstboom twee keer dienst doen.

P.S.
- Een dienstbode diende ervoor om de boom in stukken te hakken en te verbranden.
- Het bemesten van de tuin dat liet je doen.

Afbeelding RAT-004543.