Bidden bij Peerke Donders (2/4)

  • Datering van de gebeurtenis: 14 april 2006

Op Goede Vrijdag om 3 uur komt elk jaar een groep mensen de Kruiswegstatie bidden in het mooie groene park met 14 kruiswegstaties bij het geboortehuis van Peerke Donders. De meeste bezoekers zijn tegenwoordig Surinamers en Antilianen, die toch wel een bijzondere band hebben met Petrus Donders. In Paramaribo kennen ze hem eigenlijk beter als wij hier in TIlburg. Hij was daar jarenlang pastoor/missionaris. Later ging hij voor verpleging en verzorging van melaatse mensen naar de binnenlanden van Suriname. Dat was zwaar en moeilijk werk, voor mensen die buitengesloten werden vanwege hun ziekte: melaatsheid, leprose...

In Paramaribo staat het Sint Petrus Kathedraal. Enkele jaren geleden heeft een groep mensen in TIlburg en Suriname het inititatief genomen om geld te gaan inzamelen om deze houten kathedraal - de enige van hout in de hele wereld - te restaureren en herstellen.

Voor enkele Tilburgse kinderen, zwart én wit, wonend in TIlburg-Noord, is het park een leuk speelterrein. Veel groen, veel bomen, de beeldengroepen om over te praten en soms zelfs op de klauteren, op zoek naar 'de verlossing'. Want dat beeld toont een hoge Calvarieberg met Jezes aan het Kuis. Ideaal om te beklimmen en met elkaar te praten over de verhalen die ze van Jezus kennen: gehoord op school, thuis, op TV of op straat. Zo leer je nog eens wat ...

Tilburg Wiki:

Media