Koning Willem II

  • Geboortedatum: 06-12-1792
  • Sterfdatum: 17-03-1849

Korte biografie van Willem II

Willem II werd op 6 december 1792 geboren in Den Haag als zoon van koning Willem I en prinses Wilhelmina van Pruisen. Willem huwde op 21 februari 1816 Anna Paulowna, zuster van tsaar Alexander I van Rusland. Willem streed als luitenant-kolonel in de jaren 1811-1813 onder de Engelse generaal Wellington in Spanje en was als bevelhebber actief bij Quatre Bras (16 juni 1815) en in de Slag bij Waterloo (18 juni 1815), waar hij gewond werd.

Zijn verhouding met zijn vader was slecht. In 1817 legde hij het opperbevel over het leger neer en verkeerde veel in kringen van de Belgische oppositie. Tijdens de Belgische Revolutie kwam hij op 30 augustus 1830 samen met zijn broer Frederik met een troepenmacht voor Brussel aan. Hij stemde erin toe zonder leger de stad in te gaan om te onderhandelen. Hierna drong hij bij zijn vader op bestuurlijke scheiding aan. De koning gaf echter aan prins Frederik de opdracht Brussel aan te vallen. De aanval mislukte en op 4 oktober 1830 zond hij Willem opnieuw naar België om het land voor het huis Oranje-Nassau te behouden. Willem wilde graag koning van België worden en erkende de Belgische zelfstandigheid, waarop hij door zijn vader naar Engeland werd gestuurd. In 1831 keerde hij naar Nederland terug en kreeg het bevel over de Tiendaagse Veldtocht (2-12 augustus 1831).

Op 7 oktober 1840 volgde hij zijn vader op. Hij was in de eerste plaats militair en had weinig belangstelling voor staatszaken. Wel zette hij de autocratische politiek van zijn vader voort. Toen in 1848 in Frankrijk en Duitsland revoluties uitbraken, werd van verschillende kanten bij Willem op herziening van de grondwet aangedrongen. Toen ook in Wenen een opstand uitbrak, verklaarde hij binnen vierentwintig uur van conservatief tot liberaal te zijn geworden. Hij benoemde een commissie tot grondwetsherziening, waarvan Thorbecke voorzitter werd. In 1848 werd een sterk vernieuwde grondwet aangenomen.

Op 17 maart 1849 stierf koning Willem II te Tilburg. Een gedenknaald naast de Heikese kerk herinnert daar nog aan.

Afb. 1: Koning Willem II, geschilderd door de Tilburgse kunstenaar J.F. Hutten (1811-1891) (coll. Stadsmuseum Tilburg).

Tilburg Wiki: