Het Metalen Kruis van Willem II

Pentekening :

De ‘Tilburgse’ koning Willem II droeg bij gelegenheid het ‘Metalen Kruis van 1830-1831’. Bij het RAT trof ik namelijk de hiernaast staande oorkonde terzake hiervan aan. Het betreft een unieke pentekening en dateert uit 1855.

Ik heb er wat uitvergrotingen aan toegevoegd waardoor een en ander beter valt te zien en ook wat leesbaarder is.

Het herinnert aan de Tiendaagse Veldtocht van 2 tot 12 augustus 1831 om de ‘Belgische Opstand’ met wapengeweld te onderdrukken. Een tocht die begon bij Poppel, ten zuiden van Tilburg, nadat bij Nieuwkerk de eerste gevechten hadden plaatsgevonden.

Willem II was, toen nog als Prins van Oranje, opperbevelhebber van dat leger. Dat was hem wel toevertrouwd. Hij had immers een groot deel van zijn jeugd doorgebracht aan het hof van de koning van Pruisen (van moeders’ kant, Wilhelmina van Pruisen) waar hij een militaire opleiding had genoten en ook diende hij daar in het Pruisische leger.

Zie op een van de afbeeldingen hiernaast de ‘Slag bij Ravels’ op 3 augustus 1831 in de buurt van de pastorie (via Wikipedia). Dat was niet mis. Elfduizend man verzamelden zich daarop op de Ravelse heide voor een aanval op Turnhout.

Dat ‘Metalen Kruis’ was overigens van brons, afkomstig van enkele kanonnen die buit waren gemaakt bij de Slag om Hasselt op 8 augustus 1831.

In dit geval was het een herinneringsmedaille voor alle ‘Noord-Nederlanders’ die in de jaren 1830 en 1831 aan de krijgsverrichtingen tegen België hadden deelgenomen. Dus ook Willem II.

Het was een vierarmig kruis met aan de voorkant de ‘W’ van Willem (destijds nog van Willem I, de vader van Willem II) en aan de achterkant ‘trouw aan koning en vaderland’.

Zie daartoe eveneens de afbeelding van het betreffende kruis hiernaast (via Wikimedia Commons – Robert Prummel).

Louis Sparidans