Strohulzenfabriek Catalonië

  • Datering van de gebeurtenis: 1950

Joop van Diessen, de voormalige eigenaar-driecteur vertelde enthousiast over Catalonië. Dit bedrijf wordt beschreven op onze site in de vorm van een nog lopende serie. Daarnaast haalt hij herinneringen op uit zijn jeugd, hij gaat terug in de tijd en ziet de melkboer met hondenkar nog op zijn netvlies. Tevens belicht hij een humanitaire daad van de Tilburgers richting België: tijdens de Eerste Wereldoorlog, werden vanuit Catalonië broden naar het gehavende België verzonden.

Media