Maria Hemelvaart

  • Datering van de gebeurtenis: Van het jaar nul tot nu

Vandaag, weer eens een keer op zondag!

In mijn kinderjaren, in Tilburg, was het op 15 augustus "altijd zondag", want dan werd Maria-Hemelvaart gevierd. Ik kan me niet herinneren dat het me verder iets "zei", maar het is me wel heel lang bijgebleven dat op die dag iedereen in Tilburg vrij had.

Het werd gevierd "als zondag", compleet (in de kerk) met alle normale missen, inclusief een hoogmis. Officieel heette het feest Maria-ten-Hemelopneming, want van een "zelfstandige" hemelvaart kon natuurlijk geen sprake zijn; die was alleen voorbehouden aan ....... u weet wel.

Wist u overigens dat we dat feest eigenlijk te danken hadden aan die "ongelovige Thomas", een van de apostelen. Thomas heeft er zelfs zijn collega-apostelen destijds van moeten overtuigen! In 1950 maakte Paus Pius XII er nog een dogma van. Ik zal er hier verder niet op ingaan want zulks gaat het Geheugen van Tilburg "te boven".

Alleen dan, dat mede door dat dogma, de protestanten er nóg meer een hekel aan kregen, waardoor het niet lang daarna, als vrije dag werd afgeschaft! Woonden we nu in België, Luxemburg, Frankrijk, Spanje of Italië (en nog een aantal landen) dan was het ook voor ons nog steeds een vrije dag.

Maar vandaag (in 2010) is het toch weer een keer op zondag. Profiteer er maar van! Bent u trouwens al naar de kerk geweest?

Bijgaand een afbeelding van een schilderij, voorstellende Maria Hemelvaart, zoals dat in een kerk in Venetië hangt. De schilder is Titiaan. Het is gedateerd omstreeks 1516. Verder een afbeelding van een schilderij in de Goirkese kerk uit de 18e eeuw.

 

Louis Sparidans

 

Media