Maria, Hertogin van Brabant

  • Datering van de gebeurtenis: 1946 / 47

Vanmorgen mailde me een Tilburgse namens haar vader met de vraag: "Zeg, staat er bij jullie in Grave nog steeds die Mariakapel?"

Haar vader, inmiddels 71 jaar oud, herinnert zich dat hij vroeger, toen hij nog op de lagere school van de parochie 't Heike zat, daar met een bus op een schoolreisje langs is geweest en dat niet alleen, de bus was er zelfs gestopt. Hij is er zeer benieuwd naar.

Ja, het staat er nog en het is zeker een markant monument, vooral door de ligging nabij de kruising van twee belangrijke toegangswegen van en naar Grave, namelijk die vanuit Den Bosch-Nijmegen alswel vanuit Cuijk.

De kapel kwam tot stand naar aanleiding van een uitzending van 'Herrijzend Nederland' in 1946 vanuit de Sint Jan in Den Bosch. Hierin werd de Zoete Lieve Vrouw geprezen als hoedster over Brabant.

Deze uitzending werd ook beluisterd door een blinde frater in Grave (frater Rudolph), alsmede door Piet Pennings, eveneens woonachtig in Grave en nauw betrokken bij de KAB (Katholieke Arbeiders Beweging), alsook door verschillende leden van de (min of meer) van oorsprong Tilburgse beweging 'Brabantia Nostra' (Ons Brabant).

Besloten werd dat bij de entree van Brabant, als noordoostelijke 'Poort van Brabant', eveneens ter ere van Maria een kapel "moest" worden gebouwd.

Zo geschiedde en op Hemelvaartsdag, 24 mei 1947, werd deze kapel ingezegend door Mgr W. Mutsaerts, bisschop van Den Bosch (de 'ouwe' pastoor van 'Theresia') in aanwezigheid van vele hoogwaardigheidsbekleders, waaronder prof. dr J. de Quay, destijds commissaris van de koningin in Brabant alsook (uiteraard) veel fraters en zusters 'van Tilburg'. Beide congregaties bezaten immers een klooster (én een blindeninstituut) in Grave.

Het tufstenen Mariabeeld met kind op schoot werd vervaardigd door de Mookse kunstenaar Peter Roovers. De Bossche kunstenaar Marius de Leeuw vervaardigde de muurschildering als achtergrond bij het beeld met als titel 'Hertogin van Brabant - B.V.O.' ( = bid voor ons).

Met dank aan o.m. de site van de Gemeente Grave. Bijgevoegde fotootjes heb ik zelf gemaakt, nog nét in de meimaand, voor alle Tilburgse Mariavereerders.

Louis Sparidans, Grave