Tilburg. De Koestraat vóór 100 jaar

  • Datering van de gebeurtenis: 1900


Op 21 oktober 1510, nu ruim 500 jaar geleden werd er een akte opgemaakt inzake de verkoop van een stuk grond te Tilburg. Jan van den Wouwer en Ghijsbrecht Jansz. Vermee, kerckmeesters der kercke van Tilborch, verkochten een lopensaet (plm. één zesde hectare) aan Symon Pauwels Heijsten. Het stuk grond lag bij die Coestraet bijden Hovel. Leuk. De eerste keer dat de Koestraat, vóór 500 jaren, zwart op wit werd genoemd.

Tot in de 20e eeuw toe snapte iedereen waarom de Koestraat Koestraat heette.

Tilburg bestond nu eenmaal uit een netwerk van heel funktionele wegen (de herdgangen), waarlangs boerderijen en wevershuizen, en combinaties daarvan (want wevers waren aanvankelijk boeren en andersom) lagen, en voorts veel groen.

En langs die (zand)wegen sjokten elke week koeien en ander vee dat naar de markt moest. De Koestraat was de verbinding van boerengedoentjes, noordelijk van Tilburg, met de veemarkt, die gehouden werd op een deel van de Heuvel. Ik vond ergens dat heel oude Tilburgers tegen het einde van de 19e eeuw het nog weleens over "d'aauw Koeimert" hadden als ze den Heuvel bedoelden.......

In 1868 werd de Koestraat bestraat met keien. En in de gemeenteraadsvergadering van 8 oktober 1881 kregen de Tilburgse straten ieder voor het eerst hun officiële naam. De straat die volgens de notulen van de vergadering, "van den overweg bij den Heuvel tot aan den Veldhovenschen molen" liep, wel, dat werd dus de "Koestraat".

Die overweg ontstond toen in 1865 de spoorlijn werd aangelegd, dwars door Tilburg, waardoor de ginnekaant werd afgesloten van de stadse kaant. En het zou ongeveer een eeuw duren, tot de jaren zestig van de 20e eeuw, voor het Hoogspoor werd aangelegd, en een deel van de Koestraat voortaan NS-plein ging heten.

De Veldhovensche molen bleef tot 1926 werkzaam op het Rosmolenplein, waarvan de naam nog herinnert aan zijn voorganger, de rosmolen........

En tot heden zijn de Koestraat en het Rosmolenplein een belangrijke verbinding tussen het stadscentrum en de Ringbaan

Anton van de Wiel

Bron: vrij bewerkt naar Het Nieuwsblad van het Zuiden, 26 september 1985.


De foto's: 1. Fabriek André v. Spaendonck 2. Kerk en pastorie 1902 3. Hoek Zuidoosterstraat 1962. 4. Molenbochtstraat - Koestraat 5. N.S.-plein - Koestraat 6. Overweg in 1931 7. Sloop Besterdse kerk 1975. 8. Weverij Janssens de Horion. 9. Professor Wèès over het slechte weer dees jaar.