Verduisteringsoefening maart 1939

Fotonummer 013031

Vaag herinner ik me nog dat we ons huis in de H.Berkvensstraat moesten verduisteren in de oorlog. Mijn vader had dik zwart papier aangeschaft dat voor de ramen werd geplakt en dan de gordijnen dicht zodat er absoluut geen straaltje meer naar buiten kon glippen.
Toen na de oorlog dat niet meer nodig was, hebben wij, de kinderen, dat materiaal nog als speelgoed gebruikt. Je kon er mooie rotsen van vormen bijvoorbeeld.
Wat ik niet wist dat er bij de oorlogsdreiging toentertijd al geoefend werd in het verduisteren . En kennelijk niet altijd met succes.
Lees hieronder het verslag van zo’n oefening uit de Nieuwe Tilburgsche Courant van donderdag 23 maart 1939.
En och arme die meneer in de Nijverstraat!

 

HET BESTERDSCH KWARTIER IN HET DUISTER
Maar sector 7 heeft niet goed voldaan

Overwogen wordt om enkele straten het „voor straf" eens over te laten doen!

Gisteravond van acht tot elf uur heeft de verduisteringsproef plaats gehad in Koestraat,Enschotschestraat, Lange Nieuwstr. en Besterd met hun omgeving. Zoodra men vanaf den Heuvel den overweg overstak, deed men zijn intrede in een zeer duister stadsgedeelte. Toch is men tot dusver over dezen sector het minst tevreden. Met name de Koestraat, Besterdstraat en Lange Nieuwstraat gaven huizen te zien, die onvoldoende waren afgeschermd. En dan te weten, dat — al brandt de straatverlichting — het in denBesterd toch nog zoo donker pleegt te zijn!

Aan het hoofd van den luchtbeschermingsdienstis in overweging gegeven, zoo vernamenwij, voor deze straten een herverduisteringte doen plaats hebben tezijnertijd. Dusdeze drie straten zullen het voor straf misschiennog eens over moeten doen !

Bij het ingaan van de verduistering blekenin dezen sector velen buiten de deur te staanom de sensatie van een donkere straat te belevenen te bespreken. Dat is heelemaal debedoeling niet ! Men moet binnen blijvenen gewoon doen als in normale omstandigheden.

De opzet is normaal met licht in huiste zitten, maar daarbij te zorgen, dat geenstraaltje naar buiten valt. Indien de gordijnende vensters niet afdoende bedekken — b.v. ter hoogte van de roeden komt dat nogaleens voor - dan moet men met blauw papierin trechtervorm de kamerlamp afschermen.

Bijzonderheden vallen er overigens over dezeoefening niet te vermelden. Het was erheel rustig in de buurt en het nieuwtje gaater al af. Opvallend was de degelijke verduistering der gemeentelijke electriciteits- engasbedrijven. Daar was geen lichtpuntje tebekennen en slechts de witte rook duidde deplaats aan, waar de fabrieken gelegen waren.

In de Nijverstraat is een slachtoffer van de duisternis te betreuren. Daar liep een manmet zulk 'n daverenden klap tegen een lantaarnpaal,dat de omliggende huizen ervantrilden ! Hij kreeg een bloedneus en zal meteen onaangename herinnering op deze oefeningterugzien !.....

Henk van Mierlo

Nuenen

Tijdens de oorlog werd regelmatig geboden de verduistering te verbeteren zie de afbeeldingen van Beeldonline van het RAT

Tilburg Wiki:

Media