Tilburg preuts ?

Krantenbericht

Niet iedereen in Tilburg was in 1971 preuts maar de toen nog in Tilburg oppermachtige KVP (de ‘Katholieke Volks Partij’, onderdeel van het latere CDA) kwam hevig in verzet.

Waartegen? Tegen een ontwapenend verkiezingsaffiche van de PSP (de destijdse ‘Pacifistische Socialistische Partij’, later opgegaan in Groen-Links) waarop een naakte koe met een dito meisje te zien was.

Klik op het krantenbericht van 15 april 1971 hiernaast.

Weliswaar hing dat ‘gewraakte’ affiche in Tilburg op verscheidene plaatsen, maar in één enkel geval maakte de politie daartegen proces-verbaal op. Men meende dat het ‘zinneprikkelend’ kon zijn voor de jeugd. Een proefproces volgde maar dit leidde niet tot een veroordeling.

De Dolle Mina’s, een actieve feministengroep in de jaren zeventig, vonden er vervolgens aanleiding in om een tegenposter te verspreiden en enkele jaren geleden werd zelfs Femke Halsema (door blogger The Daily Job, waarvoor dank) nog eens op deze manier gefotoshopt toen zij het oorspronkelijke affiche alsnog betitelde als een uiting van ‘kernbegrippen van het progressief gedachtengoed: vrijheid en verbeelding’.

Maar, ook binnen de PSP zelf, waren er destijds kritische opmerkingen, totdat een van de leden onomwonden op een partijcongres riep: ‘Jongens, rot nou effe allemaal op, elke arbeider houdt toch van een bloot wijf of niet soms’.

Klik op de afbeeldingen en oordeel zelf of Tilburgers er destijds recht op hadden om zich preuts te voelen.

Louis Sparidans

Met o.m. dank aan geschiedenis24.nl

P.S.

Op maandag 10 juni 2013, overleed het meisje op de PSP-poster (afb. 2 – Saskia Holleman, toen 25 jaar en rechtenstudente) op 68-jarige leeftijd. Ze kreeg er indertijd 1250 gulden voor, als afkoopsom, want eigenlijk was ze het er niet mee eens. Ze had de foto oorspronkelijk op verzoek van de NVSH (Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming) laten maken.

Ze werkte nadien 31 jaar als strafrechtadvocaat, gespecialiseerd in ‘de schlemielen van de kleine criminaliteit’ (bron: de Volkskrant).

Fotograaf was indertijd Hendrik Jan Koldeweij.

Media