JAC - Tilburg

Fotonummer 026901

Ja, dat JAC, oftewel het ‘Jongeren Advies Centrum’ op de hoek van de Nieuwlandstraat / Korte Schijfstraat, dat komt me (ook) bekend voor.

Henk van Mierlo noemde het gisteren in zijn bijdrage ‘Steuncomité Solidarnosc Tilburg 1981’ en Petra Robben sprong er op in.

Weliswaar woonde ik in de jaren zeventig in Uden, maar ik ben er toch drie keer geweest, voor een vergadering, eentje op een doordeweekse avond en de andere twee keer op een zaterdagmorgen en een gedeelte van de middag.

Ik zat in die tijd in Uden in twee besturen, een bij de stichting ‘Sociaal Cultureel Werk’ (zeg maar ‘opbouwwerk’) en de andere stichting heette ‘Vormingswerk voor Jong-Volwassenen’, afgekort VJV.

Het waren roerige tijden. De SP kwam op (vanuit Oss), de politieke partijen PPR en PSP waren zeer actief en als (tezelfdertijd) lid van de steunfractie van de PvdA, afdeling Uden, waren we avond-aan-avond ‘met z’n allen’ aan het vergaderen hoe de toekomst er eigenlijk uit zou moeten zien.

Een vriend van me (tevens raadslid in Uden) was rechten-student in Tilburg en nodigde ons uit om eens naar Tilburg, naar het JAC te komen. Ook daar broeide het van allerlei activiteiten en een uitwisseling van ideeën zou zeer welkom zijn.

Het waren ‘heftige’ bijeenkomsten die de aanwezigen enorm motiveerden, wederzijds. Na afloop konden we er allemaal weer ‘tegenaan’. Tilburg en Uden zouden het samen ‘gaan maken’ !

Het is allemaal al wel zo’n veertig jaar geleden, maar de herinneringen daaraan komen weer helemaal naar boven. Wat waren we idealistisch.

Helaas is ‘de toekomst’ toch niet geworden zoals we toen hoopten en geloofden .....

Louis Sparidans

Bijgaand een paar fotootjes van dat pand in Tilburg, via BeeldOnline.

Media