Het sterfbed van Willem II (vervolg)

Het sterfbed van Willem II,

 

Onlangs schreef ik een verhaaltje op deze site met betrekking tot het overlijden van (onze ‘Tilburgse’) koning Willem II in 1849. Zie desgewenst aldaar. Zulks mede in het kader van het thema van de ‘Maand van de Geschiedenis’ voor oktober van dit jaar (2013) hetwelk luidt: ‘Vorst & Volk’.

Ik voegde daar ook enkele afbeeldingen bij. Kort daarop werd ik geattendeerd op details in de afbeeldingen en daarom plaats ik deze alsnog hiernaast.

Het merendeel van de afbeeldingen spreekt voor zich, maar een tekstbijlage laat ik, mede terwille van een betere leesbaarheid, hierna alsnog expliciet volgen. Hieruit moet vooral de grote verbondenheid van Willem II met Tilburg blijken, althans volgens de toenmalige auteur .....

Neêrland mag op hem, als ‘t puik der Vorsten roemen, Tilburg zal hem steeds zijn besten Vader noemen.

De dierb’re Willem twee, wiens beeld de kunst u biedt, is dood helaas ! maar sterft in onze harten niet.

Bijna vijftig jaar later (in 1898) veranderde de jonge voetbalclub ‘Tilburgia’ (zelf pas in 1896 opgericht) haar naam in ‘Willem II’, met als clubkleuren rood-wit-blauw.

Daar zou zelfs de ‘Tilburgse’ koning niet van hebben kunnen dromen. De eerste voetbalwedstrijd in Nederland werd namelijk pas in 1865 gespeeld (en wel in Enschede).

Althans volgens Wikipedia.

 

Louis Sparidans

 

Tilburg Wiki:

Media