Het sterfhuis van Willem II

Het 'oude paleisje' (tevens sterfhuis)

 

Na twee eerdere bijdragen over het sterfbed van ‘onze Tilburgse’ koning Willem II in 1849 (zie zo gewenst onder die titel) nog even over het sterfhuis zelf. Zulks naar aanleiding van een vraag die ik kreeg.

Willem II verbleef als regel, als hij in Tilburg was, in een herenhuis uit 1782, destijds gelegen aan het tegenwoordige Stadhuisplein aan de kant van de Mgr. Zwijsenstraat (praktisch op de hoek). In de volksmond werd dat ‘zijn paleis’ genoemd.

Het lag tegenover het later zo genoemde ‘Paleis-raadhuis’, waartoe hij zelf tot het bouwen ervan opdracht had gegeven maar dat bij zijn overlijden in 1849 nog niet geheel gereed was.

En in dat ‘oude paleisje’, dat herenhuis dus, daar stierf hij, op 17 maart 1849.

Na zijn dood raakte zijn sterfhuis evenwel zozeer in verval dat in 1873 uiteindelijk werd besloten om het maar te slopen, maar niet voordat Adriaan van Beurden er eerst nog bijgaande foto van maakte.

Elders op het internet trof ik verder nog een tekening van het pand aan. Die plaats ik eveneens hiernaast. Het meest rechtse gedeelte (op de tekening) werd overigens bewoond door ene J.N. Frankenhoff.

Frankenhoff had elders in Tilburg een lakenververij. Het thans bestaande appartementencomplex op ongeveer diezelfde plaats aan het Stadhuisplein onder de naam 'Frankenhof' is, naar ik aanneem, naar hem vernoemd.

 

Louis Sparidans

 

Tilburg Wiki:

Media