Willem II verslaat Helmond met 10 -3 (5 oktober 1913)

Advertentie 04-10-1913

Vandaag, 5 oktober, is het precies honderd jaar geleden dat Willem II een oefenwedstrijd speelde tegen Helmond en die won met 10-3, hoewel ze een groot gedeelte van die wedstrijd maar met 9 man speelde.

De kranten en de toeschouwers waren laaiend enthousiast over de voorhoede, maar er was wel kritiek op de verdediging van de Tricolores die maar liefst drie tegenpunten om de oren kreeg.

Half november a.s. treft Willem II ( met nog steeds dezelfde naam!) Helmond (Sport) opnieuw, maar dan in de eerste divisie en in een uitwedstrijd.

Beide ploegen staan er nu redelijk voor Willem II momenteel zelfs op een fraaie tweede plaats.

Het zou, wat mij betreft, leuk zijn als de Tilburgers dan opnieuw zouden winnen, maar ik denk dat ze nog een pittige wedstrijd te wachten staat. 3-10 zal het wel niet worden.

Nieuwe Tilburgsche Courant 06-10-1913

Willem II—Helmond 10—3.

Het goede spel dat onze stadgenooten gisteren vertoonden had meer belangstelling verdiend. Vooral voor rust speelden onze rood-wit-blauwen een zoon overdonderend samenspel, dat de Helmonders er als 't ware suf bij stonden te kijken.

Met dit elftal kan Willem II met een gerust geweten de 1ste klas competitie beginnen, overtuigd als wij zijn dat elke vereeniging er de handen aan vol zal hebben.

De voorhoede bestaat thans uit spelers die geheel berekend zijn voor hun taak, prachtig weet dit vijftal het samenspel toe te passen, terwijl op het juiste moment een doodend schot aanwezig is.

De middenlinie die altijd de kracht was van Willem II, is ook dit jaar weer in uitstekenden vorm en het is voor de tegenpartij niet gemakkelijk hier door te breken.

Van de achterhoede kunnen we echter nog niet zeggen dat deze in zijn geheel sluit en we vreezen dat door vereenigingen punten zullen worden gemaakt. De 3 tegenpunten die Helmond gisteren nog wist te verkrijgen wijzen er althans op, dat de achterhoede nog het zwakke gedeelte is.

Voor de thee werd niet minder dan 5 maal het doel van Helmond doorboord, waartegenover de gasten slechts éénmaal het net konden vinden.

Na rust hetzelfde overwicht en niettegenstaande ons elftal eerst met 10 en later slechts met 9 man speelde, werd de stand nog opgevoerd tot 10—3.

Zeer ongelukkig waren de nationaal gekleurden met het uitvallen van Verharen,wie de enkel verzwikte en waarschijnlijk eenige weken niet zal kunnen medespelen.

As.. Zondag wordt de eerste competitiewedstrijd gespeeld te Venlo. Wij twijfelen niet of met ernstig willen zal dit ook de eerste officieele overwinning worden.

Tilburgsche Courant 06-10-1913

 

WILLEM II HELMOND 10-3

„We hebbe toch veul goals voor ons cente gehad" Ziedaar de veelzeggende beoordeeling van dezen wedstrijd, zoo!als wij die na afloop hoorden. Een nadere verklaring werd den spreker door niemand ontlokt, alleen lachten de omstanders eens hartelijk mee. Toch gelooven we de bedoeling van dezen zegsman wel voldoende vast te kunnen stellen. In het algemeen zal zij deze wel zijn

Willem II behoort zich meer tot sterkere clubs dan zijzelf is, te wenden tot het spelen van vriendschappelijke wedstrijden; daarvan kan zij veel meer leren en wordt zij dus beter onderlegd, tegen den tijd dat de eerste klassers haar hier komen bombardeeren. Dit vinden we zeer waar.

‘t Is natuurlijk prettig voor de thuisclub dat ze wint en dat zien ook dooreengenomen de toeschouwers het liefst, maar wanneer dat gaat tegen te zwakke dan zullen aan het eind de resultaten te gering blijken.

Helmond is voor Willem II blijkbaar te zwak; de uitslag 10—3 van den gisteren gespeelden wedstrijd wijst dit aan . En als men dan nog in aanmerking neemt dat dit succes behaald werd, terwijl Willem II een groot gedeelte van den tijd met 9 man speelde, dan weet men er alles van. Maar, komaan voor

‘n enkelen keer is het wel eens aardig om veel punten te zien maken. En 't moet gezegd de Tilburgsche voorhoede 'verdiende dit succes volkomen want ze speelde uitstekend. Ofschoon misschien niet zoo heel veel beter dan anders, omdat de tegenstanders zwakker waren

Volgende week begint de zaak in ernst. Willem II gaat dan te Venlo bij V. V. V. op bezoek voor de competitie. Willem II’ers opgepast!

 

Henk van Mierlo

 

 

Nuenen

Foto Willem II stadion 1960 Beeldonline

Tilburg Wiki

Media