Dienstplicht

Dodge

 De Tilburgse burgemeester brengt mij te kennis dat ik op 1 april 1956, juist 17 jaar geworden, ben ingeschreven voor de dienstplicht, lichting 1958.

Na twee jaar ambachtschool, waar de leerlingen die binnen de ringbanen woonde verplicht te voet naar toe liepen, ging ik, zoals al mijn kameraden, werken, maar ook 4 maal per week ’s avonds naar het avondnij­verheidsonderwijs. De leraren en conciërges hadden meestal een bijnaam zoals, de Stuf, de Kai, de Kuus, twee melk een pap, dat was de conciërge met de hulpconciërge. De conciërge, die in onze buurt woonde was voorheen melkboer vandaar zijn bijnaam, had een paar knappe dochters en in zijn tuin ferme pruimenbomen.

Meestal liepen we door de Gasthuisstraat en bij gesloten overwegbomen en dat gebeurden nog al eens, over de brug waar we dan door de rook van de stoomlocomotieven liepen. Thuis vonden ze het best dat ik ging werken om het karige inkomen wat aan te vullen.

Mijn eerste werkadres was bij “Hovers Constructie” in de Lovensestraat waar ik op de fiets naar toe ging, ’s morgens om half acht beginnen tot kwart voor zes, tussen de middag van 12 tot ½ 2 pauze. Ik kon dan, omdat ik dicht bij woonde, thuis warm gaan eten, zoals ook mijn vader die bij de firma van de Wouw in de Koestraat als kleermaker werkte.

En dan snel naar het sportpark waar ik bij de atletiekafdeling van Kunst & Kracht o.l.v. Bartje Brocken ging trainen.

12 februari 1957 naar Breda voor keuring dienstplicht en geschikt bevonden.

Ik zelf vond het allemaal spannend en prima, enkele jaren in de fabriek begon toch wel te vervelen.

Op 6 februari moest ik, wat een verrassing, in Tilburg, opkomen voor militaire dienst, en werd ingedeeld, bestemd en toegewezen aan het regiment aan- en afvoertroepen garnizoen Generaal Kromhoutkazerne te Tilburg, 2e instructie Compagnie 2e peleton.

We mochten de eerste 6 weken niet buiten de kazerne komen anders dan voor de dienst.

Dat is een geluk opkomen in je eigen stad. Maar wat een gedoe, o.a. strozakken vullen. Je krijgt o.a. een nummer 38.12.20­.290 en bent een z.g. rekruut.

Schietoefeningen op de schietbaan bij de Dongenseweg en wel in de z.g. speedmars. Marsoefeningen oplopend naar 45 km. Bivak op de Rechter Hei. Schuttersputjes graven in de Loonse duinen.

Op 29 maart na zes weken mocht ik als rekruut voor de eerste maal naar huis.

Voor de z.g. vuurdoop gingen we naar de Harskamp waar we zo laag als mogelijk, dus in de z.g. tijgersluip­gang, door het terrein kropen.

2.4.1958, defileren op ouderdag en rekruut af.

Nu ging wij allen een test doen, waarbij een aantal staven aan een apparaat hangen, waarvan er telkens een, maar je weet niet welke, afvalt die je dan moet proberen op te vangen.

Ik werd ingedeeld bij de chauffeurs en de rijopleiding was in een Dodge waarbij "dubbelgeklutst" moest worden om te kunnen schakelen.

Na de opleiding met succes afgerond te hebben ben ik overgeplaatst naar de Koning Willem II kazerne.

Prima, weer in Tilburg. Maar wat schetst mijn verbazing. Ik krijg daar meteen een andere auto toegewezen de KO-14-13.

Nooit in een dergelijk auto gezeten. Maar nog spannender de volgende dag als rijinstructeur aan de slag.

Ik wist bij aanvang van mijn rijopleiding amper het verschil tussen gas en rempedaal.

Wij kregen een stuk papier met daarop de wijk waarin je moest rijden, kennismaking met het voertuig, eerst op de Gilzerbaan en opeenvolgend naar de binnenstad.

Op de Willem II kazerne was een opleiding voor officier en die gingen voor hun opleiding op meerdaagse oefeningen om te leren een colonne met voertuigen te begeleiden.

Het in colonne rijden is toch wel een bedoening, wanneer je met ca. 15 wagens door het platteland rijd moet je afstand houden en kom je bij de bebouwde kom dan moet je aansluiten met als gevolg dat de laatste auto’s met een rotvaart aankomen en vervolgens weer zowat stilstaan om weer afstand te krijgen.

Ook het inrichten van een kampement in een of ander dorp waarbij de voertuigen werden verspreid werd geleerd.

Wij als chauffeurs waren dan “vrij”.

De kameraadschap in dienst is enorm, mogelijk omdat we allen in dezelfde positie verkeren.

Ook gingen we met een aantal maatjes, die buiten het weekend niet naar huis konden, naar de dansles in de Zuid Oosterstraat. Om er een paar te noemen, o.a. Jos Schellekens uit Riel, Moosdjk uit Eindhoven.

Maar wilde je wat later “thuis” komen moest je permissie aanvragen.

Diverse malen, vooral in het weekeinde, vrij gekregen i.v.m. deelname wedstrijd atletiek.

Niet alles was aardig en gezellig in dienst, het waren de kinderachtige kerels, kleine mannen, die je te pakken namen.

b.v. knoop van je jas niet dicht of niet groeten. Als je de kazerne kwam binnenrijden en er was appel dan moest je de auto uit en groeten. Enfin, ik had zoals mij werd gezegd geen militaire houding en kreeg in totaal:

 25 sept. 3 dagen licht

 4 maart 2 dagen licht

 5 maart 4 dagen licht

 9 april 4 dagen verzwaard

 29 april 2 dagen verzwaard

 19 juni 6 dagen licht en

 17 juli 10 dagen verzwaard arrest.

Bij verlicht arrest mocht je de kazerne niet af maar bij verzwaard ging je na werktijd in de cel.

 6 aug. 1959 afzwaaien voor dienstplicht ofwel klein verlof in afwachting van groot verlof.