Jongeman met crimineel gedrag

Naast veel andere bijzondere gegevens, bezit ons Regionaal Archief Tilburg ook een archief met politiegegevens, voor zover ouder dan 70 jaar.
Dit dossier bevat een document over de jongeman Marinus B., tussen zijn tiende en dertiende jaar, met bijzondere interesse voor andermans eigendommen.
Hij woonde in de binnenstad samen met zijn ouders, een oudere zus, een jonger broertje en twee jongere zusjes.

In dit rapport zijn onderstaand tussen haakjes wat gegevens toegevoegd.

“Hij (10 jaar) vond in het bijzijn van zijn broer J.H.C. (8 jaar) en twee zusjes Ja, Ca. Wa en Ca. Wa. (resp. 5 jaar en 2 jaar) op 16 juli 1939 een damestas, inhoudende 1 bankbiljet van f. 20,- en enige sieraden. Zij lieten het biljet wisselen en hadden van het geld een rijksdaalder versnoept. Door tussenkomst van de politie werd verhinderd, dat nog meer geld werd opgemaakt. Later ontbrak uit de tas nog een gouden ringetje, dat vermoedelijk door de kinderen is verloren.
Hiervan is geen proces-verbaal opgemaakt.- Reprimande-

Hij  maakt zich op 15 november 1940 schuldig aan diefstal van een hulsje van een zaklantaarn in de winkel van ‘V&D.’ alhier. Huls aan benadeelde teruggegeven.
Hiervan is geen proces-verbaal opgemaakt.- Reprimande-

Hij werd op 3 januari 1941 in gezelschap van zijn broertje J.H.C. en (vriendje) H.J. v.O. betrapt, bij het wegnemen van eierkolen, ten nadele van Van Beijnen (steenkolenhandelaar), wonende Capucijnenestraat nr. 225, alhier.
Hiervan is geen proces-verbaal opgemaakt.- Reprimande-

Op 18 april 1941 werd onder nr. 100 p.v.b. (proces-verbaal) opgemaakt t/z (ter zake) het veroorzaken van brand door schuld.

Op 18 april 1941 werd onder Nr. 112 p.v.b. opgemaakt t/z diefstal  van een kacheltje, dat hij met vriendje W. B. (13 jaar) vanaf de achterplaats van een woning, gelegen aan het Burgerijpad alhier wegnam.

Op 8 juli 1941 werd onder nr. 661 p.v.b. opgemaakt t/z diefstal in vereniging van geld en sigaretten uit de kleding van een zwemmer in  het zwembad aan Ringbaan-Oost.

Op 26 juni 1942 p.v.b. onder Nr. 1525 t/z diefstal van een portemonnaie. Inhoudende f. 18,- en een scheerabonnement, ten nadele van H.J. van Loon (groentekoopman), wonende te Tilburg, Uitweg nr. 8 (bij Leodwarsstraat op Goirke), uit wiens woning hij genoemde portemonnaie ontvreemdde, die benadeelde op de tafel in de huiskamer van zijn woning had gelegd.
Hij versnoepte van dit geld f. 1,-, terwijl hij het scheerabonnement stukscheurde.

Op 27 Juli 1942 onder nr. 1691 p.v.b. t/z diefstal van +/- 75 gr. snoepgoed, ter waarde van f. 0,35, welk snoepgoed hij stal uit de winkel van de ‘Unie” Mij te Tilburg.

Op 20 augustus 1942 nam hij ten nadele van zijn moeder f. 30,- weg en versnoepte dit met zijn broer J.H.C. en(Vriendeje)  J.W.L.Ca. H.
Van het geld was nog f. 8,85 bij zijn aanhouding over. Moeder doet geen klacht.
Geen proces-verbaal.-. Wederom ernstig onderhouden.

Op 6 oktober 1942 onder nr. 1958 p.v.b. t/z diefstal van een pop (speelgoed) uit de winkel van C.H.F. Hoes, aan de Nieuwlandstraat alhier.

Op 15 oktober 1942 onder nr. 2034, p.v.b. t/z diefstal van een doos bonbons uit de winkel van Kruijsen (banketbakker), Bredaseweg nr. 130 alhier.De bonbons hebben een waarde van f. 2,60 (1).
In deze zaak werd t/z medeplichtigheid aan diefstal p.v.b. opgemaakt tegen zijn broer J.H.C. Bogers. De bonbons werden door beiden versnoept.”

(1)De koopkracht van f. 1,- toen, is qua koopkracht vergelijkbaar met ca. €  7.- nu. Dus f. 2,60 aan bonbons toen komt overeen met ca.€ 18,- aan bonbons nu.

De ons onbekende verdere levensloop van Marinus wordt aan de fantasie van de lezer overgelaten.

(Met dank aan Jacques de Bakker.)