Twee zusters De Rooy getrouwd in 1935

Huwelijk zusters De Rooy, 29-10-1935

In een tijdschrift voor eigenaren van Ford-auto’s, ‘Ford Wereld’ van nov./dec. 1935 stond bijgaande afbeelding van onze Margarita Maria Alacoquekerk aan de Ringbaan-West, met als onderschrift:

‘Een dubbel huwelijk in Tilburg !             De dames dr. W.M.L.J. de Rooy en W.W.C.P. de Rooy, beiden enthousiaste Lincoln-rijders, traden onlangs te Tilburg in het huwelijk, resp. met de heren G.B.M. Möller en J.A.A.J.M. Blomjous.
Natuurlijk werden voor de trouwstoet Lincolns gebruikt.’ 

De zusters waren twee van de dochters van de wollenstoffenfabrikant, de heer J.P.C. de Rooy, Prof. Donderstraat 19 in Tilburg. Zij trouwden op dezelfde dag, op dinsdag 29 oktober 1935, hier in de Margarita Maria Alacoquekerk aan de Ringbaan-West.

Dochter W.M.L.J. de Rooy trouwde toen met leerkoopman G.B.M. Möller. Zij woonden vervolgens  aan de Ringbaan-Oost 238.
Dochter M.W.C.P. trouwde met wollenstoffenfabrikant J.A.A.J.M. Blomjous, waarna zij op Bredaseweg 432 gingen wonen.

Voor de Ford/Lincoln dealer Knegtel in Tilburg was dit een mooie gelegenheid om met een plaatje met zes Lincoln-auto’s bij de kerk te kunnen pronken.

Uit: ‘Ford Wereld’ van nov. /dec. 1935. 

           -            -
N-27. De derde auto van links, heeft het kenteken N-27, dat in 1906 is verstrekt aan de heer I.J.H.C. Wouters, wolhandelaar, Prof. Donderstraat 70 in Tilburg.
Eind 1935 was hij de eigenaar van deze Lincoln, een model K uit 1935.

N-3074. De tweede auto van rechts, heeft het kenteken N-3074, dat in 1916 is verstrekt aan de vader van beide dochters, de heer J.P.C. de Rooy, wollenstoffenfabrikant, Prof. Donderstraat 19 in Tilburg.
Eind 1935 was hij de eigenaar van deze Lincoln, een model K uit 1931.

N-3481. De eerste auto van rechts, heeft het kenteken N-3481, dat in 1919 is verstrekt aan de oliehandel Van Vollenhoven & Smulders, Heuvelstraat 22 in Tilburg.
Eind 1935 waren zij de eigenaar van deze Lincoln uit 1929. 

N-4612.  De derde auto van rechts, heeft het kenteken N-4612, dat in 1919 is verstrekt aan de heer P.N. Dekkers uit Waspik. Eind 1935 was hij de eigenaar van deze Lincoln, een model K uit 1931.

N-4733. De tweede auto van links, heeft het kenteken N-4733, dat in 1920 is verstrekt aan garage-eigenaar Th. Knegtel, Heuvel 44 in Tilburg.
Eind 1935 was hij de eigenaar van deze Lincoln, een model K uit 1935.

N-5081. De eerste auto van links, heeft het kenteken N-5081, dat in 1920 is verstrekt aan notaris A.P.J.M. Smitz, Willem II-straat 70 in Tilburg.
Eind 1935 was hij de eigenaar van deze Lincoln, een model K uit 1935.