Radiozaak van Boxtel

Radiozaak van Boxtel NV  -

 

Nogmaals put ik uit mijn geheugen, waar het gaat om een grote zaak uit mijn jeugdjaren (de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw), die in vergetelheid is geraakt. 

Van Boxtel was tijdens mijn jeugd zonder twijfel de grootste radiozaak van Tilburg. Gevestigd in een imposant pand op de hoek van de Zomerstraat/Raadhuisstraat (destijds) tegenover de Nieuwlandstraat, iedereen in Tilburg kende de winkel in die tijd. 

De firma bestond echter al veel langer. In de jaren dertig werkten ze nauw samen met Philips om een radiodistributiesysteem aan de man te brengen. Een draadomroep werd dat genoemd, waarop in principe iedereen kon worden aangesloten en naar de radio kon luisteren. Alleen een luidspreker in de keuken of de huiskamer was daarvoor voldoende. Er was immers nog geen televisie. 

Overigens al in 1905 was van Boxtel begonnen met het vervaardigen van lichtarmaturen, kort nadat tevoren steeds meer huizen werden aangesloten op het elektriciteitsnet. 

Toen ik begin zestiger jaren Tilburg verliet was van Boxtel nog steeds prominent aanwezig in het pand hetwelk  ik in de tweede alinea hierboven al beschreef. Het is gebouwd in de jaren 1933/1934 onder architectuur van FC de Beer. 

Tijdens de jaren daarna ontdekte ik regelmatig een verandering, zoals ‘Groothuis’ e.a. Kan er iemand vertellen hoe het is afgelopen met die firma van Boxtel? Ze leken toch ‘de wind mee’ te hebben.

 

Louis Sparidans