Inzegening van de Piusschool

Nieuwe scholen voor de parochie Theresia (1938)

In de Nieuwe Tilburgsche Courant verschijnt op 3 oktober 1938 het bericht dat de nieuwe jongens- en meisjesschool van de parochie Theresia zijn ingezegend. Om 9.00 uur draagt pastoor W. Mutsaerts, de latere bisschop van het bisdom ’s-Hertogenbosch, in de parochiekerk van de H. Theresia een plechtige H. Mis op. Daarna vindt de inzegening van de scholen plaats. De Piusschool (voor jongens) is gelegen aan de Theresiastraat. De Theresiaschool (voor meisjes) aan de Nijverstraat.

1938-10-03 Inzegening Piusschool (Nieuwe Tilb Cour) (1) - kopie.jpg

In september 1938 telt de Piusschool vijf klassen. De leerjaren 1 t/m 5. Er is dus nog geen 6e leerjaar. Het hoofd der school frater Frederico ‘staat’ in de 5e klas.

Het onderwijsteam bestaat uit (zie afbeelding 3 van links naar rechts): frater Antonius van Padua Bodden, de heer H.J.Th. Keizer, frater Albertien de Rooij, Frater Frederico van Dongen en frater Benvenutus Zoontjens.

De congregatie van de fraters is verheugd met de benoeming van de fraters tot leerkracht op de Piusschool. In hun periodiek ‘Verleden en heden’ lezen we: ‘Moge de Congregatie gegeven zijn, om geslachten na geslachten de jeugd der St. Theresia-parochie in de Pius-school te mogen vormen tot degelijke katholieke jongens, de degelijke katholieke mannen van de toekomst.’


Afb. 1: Bericht in de Nieuwe Tilburgsche Courant (3 oktober 1938).
Afb. 2: Inzegening van de Piusschool door pastoor W. Mutsaerts (3 oktober 1938).
Afb. 3: Personeel Piusschool (1938).
Afb. 4: Fragment uit ‘Verleden en heden’ het periodiek van de Fraters van Tilburg 
           (1938).

Bronnen.
Archief fraters Tilburg
www.delpher.nl

Alle rechten voorbehouden

Media