Gastarbeiders en Migranten

Steenfabriek U'hout  Mohand Lhajoui  Haddou 2.jpg
Met deze collectie verhalen over gastarbeiders en migranten draagt Stadsmuseum Tilburg bij aan meer genuanceerde en multi-perspectieve Verhalen van Tilburg.