Aardbeien, bloemen, koeken en optredens

Medeleven met ouderen in woonzorgcentra

De coronacrisis in 2020 heeft op iedereen veel impact. De hele samenleving is min of meer ontwricht door alle maatregelen die genomen zijn om het virus in te dammen. De maatregel die iedereen het meest aan het hart gaat, is de sluiting van verpleeghuizen voor bezoek om (nog meer) besmettingen te voorkomen.

Dienie - Corona 03 - Aardbeien.jpg

Kleinschalig

‘De sluiting en andere maatregelen hebben veel gevolgen,’ zegt Elly Robben, coördinator Vrijwilligerswerk bij De Wever in Tilburg. ‘Het heeft zich vertaald naar weinig beweging van cliënten door het huis. De gezamenlijke activiteiten met meer dan acht personen vervallen en meer dan ooit faciliteren de medewerkers Welzijn kleine, persoonlijke, bezigheden op de afdeling.’

Geen bezoek

‘Toen vanaf 20 maart geen bezoek meer mocht komen, kwam er ineens ander werk bij. Veel mensen leven mee met de ouderen die geen bezoek meer mogen ontvangen. Ze willen graag iets doen. Dat varieert van het brengen bloemen, zacht fruit, zoals aardbeien, koeken en paashazen tot het verzorgen van optredens. Artiesten en mensen die iets willen geven, melden zich bij iemand en hebben daarbij een dag en een tijdstip in gedachten. ‘En dat is leuk, zonder meer, maar het kan niet altijd zomaar. Vaak is het niet alleen voor De Hazelaar maar voor de hele De Wever. Het verdelen van alle bloemen en lekkers vraagt dan wel om enige organisatie. Het optreden van artiesten moet je, in verband met mogelijk geluidsoverlast, bovendien melden bij de gemeente. Optredens van artiesten, op straat of in de tuin van een zorgcentrum, zorgen ook wel voor niet gewenste groepsvorming. Mensen die blijven staan om te luisteren en te kijken. Ook dat  vraagt aandacht.’

Goedgeefse Tilburgers

Elly is niet verbaasd over de goedgeefsheid van de Tilburgers. Zulke initiatieven ziet ze ook in ‘normale’ tijden. De maatschappelijke betrokkenheid is er altijd, de stad heeft oog voor zijn ouderen. Alleen zijn acties dan meer gepland, minder spontaan, en is nu de saamhorigheid wat groter. ‘Onze cliënten waarderen het zeer. En binnen de zorgcentra is ook sprake saamhorigheid, alle ouderen zitten immers in hetzelfde schuitje. Niemand krijgt bezoek.’

Voldoening

Elly vertelt dat haar werk anders is geworden. ‘De vrijwilligers, van wie er ook ouder en kwetsbaar zijn, blijven thuis. Ik heb dus de tijd voor het ontvangen en verdelen van cadeaus en regelen van optredens. Daar haal ik op dit moment wel voldoening uit. Daarnaast levert deze tijd ook wel andere inzichten en werkwijzen op waar we wellicht iets mee kunnen als deze bizarre tijd voorbij is. En daar kijk ik wel naar uit.’

Dit verhaal behoort tot de reeks Tilburg in tijden van Corona. Op basis van interviews worden mensen in gemeente Tilburg gevraagd te vertellen over hun ervaringen met het coronavirus. Dit verhaal is geschreven door Dienie Joosten, mei 2020.

Alle rechten voorbehouden

Media