Sint Job - De poppenkastspeler

Frans van der Meer

‘Ik ken Sint Job al van kleins af,’ zegt Frans van der Meer. ‘Op het plein stonden toen een viskraam en een snoepkraam. Later ging ik liever naar Den Bosch. In ieder geval te voet ernaar toe, terug was na terrasbezoek een ander verhaal. Maar eenmaal weer in Enschot stonden daar nog steeds die twee kramen.’

1992 PvGils

Foto Piet van Gils 1992

 

Nadat in 1990 een stichting de bedevaart een nieuw jasje gaf, was Frans inmiddels poppenkastspeler. Hij kreeg een uitnodiging om op het podium een voorstelling te geven. ‘Ik weet nog dat ik van een van mijn poppen - een professor, niet Ferry van de Zaande - Sint Job heb gemaakt. En uiteraard een passend verhaal heb verteld.’

Multitalent Frans kreeg en krijgt vaker het verzoek op te treden. Niet alleen als poppenkastspeler maar ook als zanger. ‘Bovendien heb ik meegewerkt aan de restauratie van het schilderij van Sint Job dat in de kerk hangt.’

‘Ik hecht wel aan tradities. Ik kom er elk jaar wel even. Het is mooi dat de nadruk nog steeds op de bedevaart ligt, dat ze er geen braderie van maken, dat hoort het niet te zijn. Het verhaal van Job blijft actueel, iedereen krijgt wel eens te maken met tegenslag. Blijf er dan net als Job op vertrouwen dat het weer goed komt.’

‘Trouwens, is het misschien een idee kinderen op school iets te vertellen over Sint Job, zijn lijden en zijn vertrouwen? Zo betrek je ze bij de traditie van hun dorp en blijft die behouden.’

 

Dit verhaal is geschreven door Dienie Biemans voorafgaand aan het Pleinfeest dat op zondag 14 mei 2023 plaatsvond in Berkel-Enschot. De Stichting Sint Job begon vanaf 1990 met een nieuwe invulling aan de traditie die een Enschotse pastoor in gang zette door de aankoop van een houten Sint Jobbeeld. Jaarlijks was er in de maand mei een zogeheten 'octaaf', een achtdaagse 'aanbidding' van Job met als hoogtepunt op zondag een bedevaart. 

Alle rechten voorbehouden

Media