Stud.veren. St. Leonardus

  • Datering van de foto: juli 1924
  • Wie staan erop: Leden van de Tilburgse studentenvereniging \

Op de foto staan leden van de Tilburgse studentenvereniging St. Leonardus op bezoek bij Dr. Moller en zijn gezin in de tuin van diens woning "Eik en Zon"aan de Bredaseweg.

De eerste Tilburgse studentenvereniging werd opgericht kort na het eerste lustrum van de R.K. Leergangen, op 26 januari 1918.

St. Leonardus, of "Leendert"had een zeer Rooms, Brabantistisch en idealistisch karakter. Ala illustratie hier een paar citaten uit een toespraak van de oprichter, Johan Bechtold:"We kunnen, we zullen de wereld bekeren, maar eerst onszelve". En:"Het helverlichte Holland bekommerde zich nooit om dat donkere en geknechte zuiden"...

Het paste in deze stijl dat op een ledenvergadering, bijeengeroepen ter bespreking van lesgeldverhoging, werd vastgesteld dat de verhoging noodzakelijk was. Sterker: de studenten zetten een actie op touw tot geldelijke steun aan de Leergangen....Ook werd in 1919 deelgenomen aan een drankbestrijdingscongres want "het Zuiden werd bedreigd door het biergevaar, wat mogelijk nog erger was dan de jeneverziekte......

De stichter en rector van de R.K. Leergangen, Dr. H. Moller, bezat het vermogen de studenten aan zich te binden en er heerste een soort Mollercultus. Bij het gecompliceerde drama van Dr. Mollers ontslagname heeft het ontbroken aan een objectieve voorlichting. De installatie van Dr. Mollers opvolger. Mgr. Th. Goossens, vond plaats zonder de studenten, die demonstratief buiten bleven staan....Korte tijd later werd Leendert bezocht door Mgr. Goossens en de vrede gesloten.

Veel bekende personen zijn tijdens hun studententijd in Tilburg lid geweest van Leendert, zoals Anton van Duinkerken, Lambert Tegenborch, Gerard Knuvelder, Lucas van Hoek en Geert Ruygers. Tijdschriften als "Roeping"en "Brabantia Nostra" zijn moeilijk denkbaar zonder de inbreng van de Leonardijnen.

"De Siemer", een priester-leraar die begin jaren twintig student-lid was, bleef tot zijn dood in 1966 als begeleider een centrale figuur. Hij was de drijvende kracht achter het Literaire Leendert-tijdschrift "de Kangoeroe".

In het eerste oorlogsjaar werd café L' Industrie als stamcafé vervangen door café Voskens op de Heuvel. Na de oorlog nam Leendert de draad weer op, maar werd op de duur een gezelligheidsvereniging; men teerde op oude roem en bleef steken in het Roomse verleden. Het 50-jarig bestaan werd in 1968 groots gevierd, maar er was onvrede over mentaliteit en doelstelling. Wegens het geringe ledental stelde men zijn hoop op de nieuwe voltijdopleidingen M.O., die in 1968 als voorloper van het Mollerinstituur aanvingen. De nieuwe studenten hadden echter geen animo voor Leendert, dat ook niet meer de enige studentenvereniging was.

In januari 1970 namen de Leonardijnen nog deel aan de studentenacties tegen de verouderde examenregelingen M.O. Kort daarop viel het doek. Op een ledenvergadering in april 1970 werd besloten de vereniging "sluimerend" te maken. Opgeheven werd Leendert dus niet, maar er is sindsdien nooit meer enig levensteken van vernomen.

Tilburg Wiki