Karl Marx Universiteit in de Sixties

  • Datering van de gebeurtenis: februari/mei 1969

In 1969 trok onze Katholieke Hogeschool niet alleen landelijke, maar zelfs internationale belangstelling. Dat voornamelijk door bijgaande foto. Het opschrift werd bij een nachtelijke verfactie in februari 1969 aangebracht en de daders zijn altijd onbekend gebleven. Na enkele dagen was de tekst al door schoonmakers verwijderd. De Tilburgse fotograaf Rien Siers had als enige een foto van de op dat moment nog nauwelijks opgemerkte stunt.
Een half jaar daarvoor, in 1968 in Parijs, voerden de studenten acties tegen het conservatieve regime van het universiteitsbestuur. Dit is ongetwijfeld mede de aanleiding geweest dat de Tilburgse studenten om de toenmalige Katholieke Hogeschool te bezetten. Van 28 april tot 6 mei.
Als eerste Nederlandse studentenactie kreeg die volop landelijk publiciteit . Onder andere leidde dit tot een solidariteitsbijeenkomst van 450 Amsterdamse studenten op 7 mei en mede, eind mei, tot de Amsterdamse bezetting van het Maagdenhuis daar.

Vaak wordt beweerd dat de studenten in Tilburg bij hun bezettingsactie in april/mei 1969 de hogeschool tot Karl Marx Universiteit omdoopten en dat toen op de gevel schilderden. Dat stond toen zo in de kranten en later werd dat klakkeloos overgenomen. Het klopt echter niet.
Pas toen hier de vlam in de pan sloeg verkocht Rien Siers de foto in binnen- en buitenland aan de media. Zodoende.
Dat het februari was en niet mei, wordt op de foto zichtbaar door de sneeuw voor het gebouw.
Het is aardig om deze geschiedvervalsing uit de wereld te helpen.

Foto van de toenmalige Katholieke Hogeschool, nu Tilburg University, van fotograaf Rien Siers van februari 1969.

Tilburg Wiki: