Oorlog en onvrijheid

  • Datering van de gebeurtenis: 1940 - 1945

Jetty Vriens schreef haar verhaal over de Jan Aartestraat en de Tweede Wereldoorlog. Het verhaal zal in onderdelen op het Geheugen van Tilburg worden geplaatst.

We zaten met het hele gezin juist aan tafel. Ik, mijn ouders, mijn 7 zusjes en 2 broers. Ik, jongste van het gezin was toen 5,5 jaar jong. Zoals mag worden verondersteld waren ook mijn ouders bekend met de dreiging van een oorlog. Plots ging het luchtalarm af en wij moesten van vader naar de kelder. Die bevond zich in de keuken en via een luik in de vloer kwam je in een vrij kleine ruimte. We hoorden voortdurend gebrom van vliegtuigen. Ik was nog te klein om angstig te zijn. Maar dat zal voor mijn ouders en de wat oudere zusjes zeker zo niet geweest zijn. Ik weet niet hoe lang we toen in de kelder zijn gebleven, in ieder geval tot het luchtalarm "veilig" aangaf. Eenmaal weer boven gingen we alsnog aan tafel. Ik keek als kind mijn ogen uit toen ik al dat vlees met gestolde jus op al die borden zag. Dat had ik nog nooit gezien en dat staat nu nog op mijn netvlies.

Het was oorlog! Natuurlijk had ik op die leeftijd geen idee wat oorlog precies inhield. In mijn herinnering werd mij en de andere broers en zusjes ook niet expliciet iets verteld of uitgelegd. Zeker in die tijd èn in een groot gezin ‘volgden' wij - de kleintjes van het gezin - gezagsgetrouw onze ouders en de al grotere zusjes. De 1ste confrontatie voor mijzelf was spoedig en wel bij het zien van de soldaten op de straat. Je voelde, begreep dat zij de baas waren.

Het is voor mij bijna onmogelijk om uit te leggen de impact die de oorlog op mij/ons gezin heeft gehad. Dat zal voor ieder van ons ook verschillend zijn geweest. Mij heeft deze ervaring nooit meer verlaten. Eén ding zal mij altijd helder voor ogen blijven staan: honger, tekorten aan van alles, veel spanningen, angst, droefheid enz.. Maar het allerergste: het verlies van VRIJHEID. Want dat is het grootste goed in ieders leven. Ook als kind groeit, naarmate je groter wordt, dat besef van (0n-) vrijheid met je mee.

Bijgaande foto is afkomstig uit Beeldonline Regionaal Archief Tilburg. Jetty´s broer Jan Vriens is de tweede van rechts in de staande rij kinderen. De foto is gemaakt in 1943.