Schaarste in de oorlog

  • Datering van de gebeurtenis: 2e Wereldoorlog

Jetty Vriens schreef haar verhaal over de Jan Aartestraat en de Tweede Wereldoorlog. Het verhaal zal in onderdelen op het Geheugen van Tilburg worden geplaatst.

Het gezin Vriens stond met z'n twaalven zonder iets op straat. Mijn moeder liep verdwaasd met 'n theemuts in de hand door de tuin. Het moet zo ongeveer in de late namiddag geweest zijn.

Een staaltje van sociale burenzorg moet hier vermeld. Wij werden door 'n naaste buur uitgenodigd om bij hen aan tafel te komen. Ook zij hadden een evenzo groot gezin! Terwijl wij aan de gedekte tafel zaten moesten hun kinderen staande toekijken. Deze liefdevolle uitnodiging staat haaks op het gegeven dat 'n enkeling onmiddellijk probeerde dingetjes uit ons kapotte huis weg te halen.

Huize nr. 44 was een van de huizen van BeKa. 'n Paar deuren verder was eenzelfde huis leeg gekomen omdat daar een Duits gezin had gewoond die met de ‘dolle dinsdag' was gevlucht. Alle Duitsers sloegen n.l. op die dag op de vlucht met medeneming van zoveel mogelijke spullen van de Nederlanders.
Onder druk van de buurt, werd de sleutel van huize nr. 58 vrij gegeven en had ons gezin een dak boven het hoofd. Daar stonden nog enkele meubelen zoals bedden, kasten, buro enz.. De volgende dag stond er al iemand van de Gemeente die alles kwam taxeren. Met de bedoeling dat wij het zouden kopen..........En dat, terwijl wij, 12 mensen, niets meer hadden. Eén meubelstuk, n.l. een staande klok ,wilden zij meteen meenemen. Waarop mijn moeder toen kordaat heeft geantwoord: "heren, of U neemt alles mee of niets. Wij gaan dan wel op de grond zitten. Hopelijk beschaamd is men toen weg gegaan. Met behulp van derden is alles toch nog in redelijkheid recht getrokken. Er kwam ook wat hulp via het Rode Kruis met kleding maar dat was wel onder de maat. Daarvan heb ik geleerd dat als je iets weggeeft het ook in redelijke staat moet zijn. Kortom: ons gezin moest weer van voren af aan beginnen.


Jetty Vriens

Afb. RAT/BOL-022883:
Jan Aartestraat gezien vanaf het Piusplein. De panden links zijn inmiddels afgebroken.