1944 Tilburgs Dagboek (2)

Machinewerkplaats van de NS-werkplaats , het ‘Atelier’ in september 1944. Achtereenvolgens werd de werkplaats in september 1944 drie dagen lang door de Duitse bezetter gebombardeerd en vervolgens met explosieven verder vernietigd.

20 September.
Meer en meer naderen onze vrienden, we zien het natuurlijk niet, maar we hooren het aan het kanongebulder, dat steeds nader en nader komt. Vandaag kwam plots het bevel: "Niemand mag Goirle in of uit". Vanaf dien datum komt Goirle onder granaatvuur te liggen en breken ellendige dagen voor de bewoners aan, die geruimen tijd in de kelders moesten vertoeven, ofwel moesten evacueeren, en die bovendien noch werden bestolen door de leden van de Duitsche Weermacht en Nederlandsche S.S. mannen.

22 September.
Wie vandaag langs de Spoorlaan kwam hield zijn hart vast!
De Duitschers weren begonnen met de vernietiging van de Centrale Werkplaats. Hoe gruwelijk grondig de gebouwen en machinerieën zijn vernield weten we allen; en 't is meer dan droevig als we nagaan dat hier 'n werk werd stukgeslagen, waaraan ruim 1400 man een goeden boterham verdienden. Spreken we maar niet verder over de verwoesting van wissels, lijnen, seinhuis en telegraafgebouwen. 't Was intens treurig.

23 September.
De Broekstraat, Enschotschestraat e.o. werden heden gemitrailleerd, er vielen helaas slachtoffers. Daags daarna explodeerde een granaat in de Veldstraat en verwondde zes personen.
Te Moergestel stond een munitie-colonne, waarop een aanval werd gedaan en waardoor het klooter der Eerwaarde Zusters zwaar werd beschadigd.
Ook de Heikantschebaan kreeg op 26-9 haar beurt, hier werd aan verschillende huizen zware schade toegebracht.

28 September.
Er dwarrelden duizende couranten over de stad. 't Was een geweldige jeugdsensatie, en waar dat kleine en groote grut zoo plotseling vandaan kwam was onbegrijpelijk; 't was een hollen en sjouwen van jewelste om zoo'n courant je te bemachtigen. 't' Bleek de “Frontsoldaat" te zijn, een in het Duitsch gesteld en in Engeland gedrukt nieuwsblaadje met heel veel “liefs" aan het adres van de beheerders van 't Derde Rijk en met een juist beeld van den oorlogstoestand op dat moment.
(Van deze ‘Frontsoldaat’ pamfletten is geen exemplaar meer te achterhalen. F.K.).                        -            -            -
Uit het dagboek ‘Tilburg’s donkere dagen in 1944’ van P.G. Joosen;
geboren in 1898 in Geertruidenberg en overleden in De Haag in 1949.
Gedurende zijn leven is hij rijkstelegrafist, journalist en boekhouder geweest.

Tilburg Wiki: