Wereld Lepra Dag

  • Geboortedatum: 0000
  • Sterfdatum: 2013

Wereld Lepra Dag

27 januari ? al sinds 1952 !

Al sinds 1952 is de laatste zondag van de maand Wereldlepradag.
Burgemeester Johan Stekelenburg is een tijd beschermheer geweest,
acteur Huub Stapel is het nu anno 2013.

Nog steeds is zo'n dag blijkbaar nodig, ook al komt de ziekte in Nederland en daarbuiten steeds minder voor. Toch zijn er momenteel ook nog 200 tot 400 mensen in ons land, die ooit lepra hebben gehad. En elk jaar komen er alleen al in ons land nog vijf tot tien patiënten bij. Die worden nu meteen met antibiotica behandeld, wat vroeger in de tijd van Peerke Donders en andere missionarissen in de negentiende eeuw natuurlijk niet mogelijk was.

Tegenwoordig is het probleem ook, dat de ziekte door artsen niet meteen ‘herkend' wordt. Het kan een paar jaar duren voordat de diagnose wordt gesteld. Soms wel vijf of zes jaar.

In de tijd van Peerke DONDERS was dat heel anders. Peerke, zoals iedereen hier bekend, geboren in Tilburg op 27-10-1809 en overleden op 14- 1-1887 in het etablissement Batavia. Hij was priester, redemptorist en als missionaris werkzaam in Suriname onder de plantage-arbeiders en vooral de melaatsen. Al snel kreeg hij de naam ‘Apostel der Melaatsen'.


Vanaf de jaren twintig van de twintigste eeuw ontstond in Tilburg Noord al een bedevaartplaats bij het geboortehuis van deze Tilburgse missionaris. Op het Wilhelminapark staat nog steeds zijn standbeeld met een Surinaamse leprapatiënt aan zijn voeten. Over deze enige Tilburgse ‘Zaligverklaarde' - dat was in 1982 - is al veel geschreven in vele boeken, tijdschriften en diverse websites. In Tilburg is sinds 2009 het Peerke Paviljoen gewijd aan zijn leven en zijn werk, maar ook aan zijn navolgers in de zin van de ' werken van barmhartigheid' op uiteenlopende manieren.

De Tilburgse zuster Johanna Maria DONDERS wilde het voorbeeld van Peerke Donders in de missie volgen. Zij werd geboren in Tilburg 24-11-1869, dochter van de wever Peter Donders en Cornelia van Heijst, werkte ook met melaatsen, toen ook wel leprozen genoemd. Zij trad in het klooster van de zusters Franciscanessen van Breda en ontving de kloosternaam zuster Hendrika. Zij overleed in Curaçao op 5-3-1954. Haar familielid Mien Donders zegt over haar: "Zuster Hendrika ging Peerke Donders achterna over de Atlantische oceaan. In Curaçao verzorgde zij meer dan vijftig melaatsen".

In de hoofdstad Paramaribo was de Gerardus Majella Stichting actief met zorg en hulp aan melaatsen. Monseigneur Willem van Wulfingh was stichter van die leprozen- inrichting. Op een van de foto's staat hij met een groep melaatsen. Hij was Apostolisch Vicaris in Suriname in de periode van 1889-1906. Hij is op zee overleden op 5 mei 1906.

Lepra was ook al een ziekte die voorkwam in de oudheid, bij de Romeinen, de Grieken en de Egyptenaren. Ook toen al werden de melaatse mensen vaak afgezonderd en slecht behandeld in leprozeriëen. Vandaag 27 januari staan we nog maar eens even stil bij deze ziekte, die heel veel leed heeft veroorzaakt. Naar schatting zijn er nu wereldwijd anderhalf miljoen mensen die leven met een handicap door lepra. Vaak worstelen ze met de meest eenvoudige dagelijkse handelingen als koken, wassen en werken. Vaak worden ze gediscrimineerd. Er is in al die eeuwen weinig veranderd, wat dat betreft.

Bronnen o.a. : Het Tilburgse geslacht Donders, 3e druk 1996.
Website Beeldonline RAT.

Foto 1: Zuster Hendrika (1869-1954) (jaar onbekend)
Foto 2: Twee melaatsen in Suriname (idem)
Foto 3: Tekening van Peerke Donders met twee melaatsen (idem)
Foto 4: Tekening van Peerke Donders gemaakt door Sleper (idem)
Foto 5: Onbekende zuster met groep melaatsen in Paramaribo (idem)
Foto 6: Onbekende zuster verpleegt een melaatse (idem)
Foto 7: Mgr. van Wulfingh met groep melaatsen en zusters (idem)
Foto 8: Het leprozengesticht aan het Rifwater op Curacao (idem)
Foto 9: Schilderij Peerke Donders (1809-1887), gemaakt door
A. Windhausen in 1927.