Noodlanding Oirschotsedijk, september 1944.

De op zaterdag 25 september 1944 op de Oirschotsedijk neergekomen Dakota

In het archief staat bij bijgaande foto nr. 079395 de vermelding:
‘1943; 2e wereldoorlog vliegtuig crashes. Een Dakota maakte een geslaagde noodlanding bij de Oirschotsedijk.’
Nu, zeventig jaar later zijn er op internet details over deze gebeurtenis te vinden. Wel sterk uiteenlopend.
Het meest betrouwbaar lijkt ons nu de volgende verkorte versie.
Op zaterdag 23 september, toen de actie ‘Market Garden’ om Arnhem te bereiken nog in volle gang was, werd bijgaande Dakota in de buurt van Schijndel getroffen door Duits afweergeschut. Het toestel was vanuit Zuidwest-Engeland vertrokken, met daaraan gekoppeld een ‘Waco’-zweefvliegtuig geschikt voor 13 militairen met als bestemming Averasselt ten zuiden Van Nijmegen. Door de beschieting viel de linker motor uit; was men niet meer in staat om veilig terug te vliegen en werd het zweefvliegtuig losgekoppeld. Met alleen de rechter motor ter beschikking was men gedwongen om die middag om 16.07 uur een noodlanding te maken, langs de Oirschotsebaan op de Kleine Oisterwijkse Heide. De 1e piloot Majoor W.R.Cooper en bemanningsleden, L.L. Altermatt, H.I. Wardell en   G.A. Scherer, hebben die dag overleefd. Zo niet telegrafist J. Cutts, die al bij Schijndel was getroffen door een granaatscherf. Na de landing laat in de middag op die druilerige zaterdag, kwamen er snel mensen uit de omgeving op het toestel af. Plotseling verschenen er soldaten van de Wehrmacht, die op de aanwezigen begonnen te schieten. De aanwezigen vluchten weg met uitzondering van de gewonde telegrafist Cutts. Deze kwam te overlijden en ligt nu begraven op de Amerikaanse begraafplaats Margraten.
De vlakbij wonende boer Willem van Baast die wegvluchtte werd ook getroffen en vervolgens op een kar naar Spoordonk vervoerd. Hij overleed die dag, op 43-jarige leeftijd en zo kort voor de bevrijding. Later kreeg hij postuum nog een dankbetuiging van president Truman voor zijn verleende hulp.
In de periode daarna is het toestel gesloopt door de Duitsers en vervolgens door plaatselijke souvenirjager.

Wat nadere details over het toestel.
Deze Dakota met serienummer 43-48400 van de Amerikaanse ‘Transport Cargo Group-440TCG/965Sq.’ heeft ook deelgenomen aan de D-Day acties in juni in Normadië.
Het feit dat de achterdeur op de foto ontbreekt zou kunnen betekenen dat er een parachutistendropping mee is uitgevoerd, maar deze deur kan ook door ‘verzamelaars’ nadien zijn verwijderd. Een aantal van de ramen ontbreken, wat zeker niet het gevolg is van de noodlanding. Nu waren er vier bemanningsleden aan boord maar normaal bij zo’n Dakota C-47B was drie bemanningsleden en een capaciteit van maximaal 28 passagiers. De Douglas Dakota, waarvan er ruim 10.000 zijn gebouwd, was lange tijd een bijzonder populair toestel.

Met dank aan Toine Schoenmakers en uit ‘Brabantse geschiedenis in Tweede Wereldoorlog’ van Ad van den Oord, het artikel over Willem van Baast.

 

Tilburg Wiki: