De H. Geest en de blauwe zusters

De Heilige Geest

"In een tijd waarin zoveel te gronde gaat, moet iets nieuws ontstaan!"

Deze uitspraak is niet van mezelf maar van ene Arnold Janssen en dat zelfs al aan het eind van de 19e eeuw, meer dan honderd jaar geleden. Hij was een ‘fan’ van de Heilige Geest.

In de aanloop naar de verkiezing van een nieuwe paus publiceerde ik onlangs een verhaaltje over de rol van de H. Geest in dat pauskeuze-proces. Zie, zo u dat wenst, onder de titel ‘Hebt u de H. Geest ook al zien vliegen ..... ? ’.

De Heilige Geest, als een soort ‘kieswijzer’ voor de kardinalen en we zien sinds vanavond wat ervan geworden is. Een verrassing: de Argentijn Jorge Mario Bergoglio : paus Franciscus.

En meteen zie ik op internet al ‘poppen aan het dansen’. Die Heilige Geest toch .....

Maar eigenlijk had ik tussendoor wel een keer roze rook uit dat schoorsteentje verwacht, met al die mannen, zo opgesloten bij elkaar.

Terug naar de uitspraak aan het begin van dit verhaal.

Met die uitspraak als initiatief werd namelijk in 1889 de Congregatie ‘Dienaressen van de Heilige Geest’ gesticht die zich voorts negentig jaar geleden (in 1923) ook in Tilburg vestigde. In de parochie Loven.

De Lovense kerk was het jaar daarvoor gereed gekomen.

Vanwege hun blauwe habijt werden de zusters in plaats van met hun lange naam kortweg ook wel als ‘de blauwe zusters’ aangeduid. Zij waren actief in het onderwijs, in het jeugdwerk en voor zieken en bejaarden.

Intussen is de Lovense kerk (behoudens de toren) alweer gesloopt resp. verbouwd tot flatgebouw met op de benedenverdieping nog een ruimte waar liturgievieringen kunnen plaatsvinden.

Momenteel zijn er nog vijf van die zusters in Tilburg en ze wonen allemaal in eerdergenoemde flat.

Louis Sparidans